Chi bộ Pháp – Nga


Chi bộ Pháp - Nga

Giới thiệu Chi bộ Pháp – Nga

Chi bộ Pháp-Nga là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Chi bộ được thành lập vào tháng 7 năm 2004 cùng với sự ra đời của Khoa tiếng Pháp. Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay chi bộ thực sự là Tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện. Khi mới thành lập, chi bộ chỉ có 03 đảng viên, đến nay số đảng viên của chi bộ là 12 đồng chí trên tổng số 20 cán bộ công nhân viên, chiếm tỷ lệ 50% . Nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ là lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên Khoa tiếng Pháp và Bộ môn tiếng Nga thông qua nhiều hoạt động giáo dục chính trị như học tập các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của Ngành phát động. Coi trọng công tác kiểm tra Đảng, quan tâm đến xây dựng tổ chức chi bộ đảng vững mạnh. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ Pháp – Nga liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều lần chi bộ đã được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Có được thành tích trên đây là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội , có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động lãnh đạo của chi ủy và là sự nỗ lực hoạt động hết mình của đội ngũ đảng viên và quần chúng trong toàn thể đơn vị.

Một số hình ảnh sinh hoạt của Chi bộ Pháp-Nga

Bí thư, phó bí thư chi bộ các thời kỳ
– Giai đoạn 2004-2011:
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường
– Giai đoạn 2011-đến nay:
Bí thư: Đồng chí Trần Hương Lan
Phó bí thư: Đồng chí Trịnh Đức Thành

Danh sách Đảng viên trong chi bộ

1. Trần Hương Lan – Bí thư
2. Trịnh Đức Thành – Phó bí thư
3. Nguyễn Văn Toàn
4. Nguyễn Thị Anh Đào
5. Trương Thị Thúy
6. Hà Minh Phương
7. Hoàng Thị Kim Chi
8. Nguyễn Thị Hương
9. Dương Thị Liên
10. Cao Thị Thùy Lương
11. Nguyễn Thị Thanh Hương
12. Nguyễn Hạnh Dung