Nghiên cứu khoa học


Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Tiếng Pháp

Nghiên cứu Khoa học (NCKH) là gì?

Là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Các nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE).

Bản tin hoạt động Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong khoa. Để xem nội dung chi tiết, mời bạn click vào hình ảnh đại diện của mỗi bản tin bên dưới.

BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC