Liên hệ


Liên hệ - Khoa Tiếng Pháp - ĐHSP-HN

Khoa Tiếng Pháp

Đại học Sư phạm Hà Nội

Tầng 8 – Nhà V

136 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 0437549499

Email : k.tiengphap@hnue.edu.vn

Website : http://tiengphap.hnue.edu.vn

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo form sau

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Về việc

Nội dung thư

Bản đồ