Cơ cấu tổ chức


Để xem thông tin chi tiết Lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên, hãy click vào hình ảnh hoặc tên của người cần xem.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

lan

Trần Hương Lan

Thạc sĩ | Trưởng Khoa

photo

Nguyễn Văn Toàn

Tiến sỹ | Phó trưởng Khoa

CÔNG ĐOÀN & ĐOÀN THANH NIÊN

quyen

Chu Đỗ Quyên  

Chủ tịch Công đoàn

hongvan

Hoàng Thị Hồng Vân

Thạc sĩ | Bí thư LCĐ

TỔ BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG

thuy

Trương Thị Thuý

Thạc sĩ | Trưởng bộ môn

lan

Trần Hương Lan

Thạc sĩ | Trưởng Khoa

image1 (2)

Hà Minh Phương

Thạc sĩ | Giảng viên

hongvan

Hoàng Thị Hồng Vân

Thạc sĩ | Giảng viên

nguyentrang

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ | Giảng viên

Trinh Thuy Duong2

Trịnh Thùy Dương

Thạc sĩ | Giảng viên

TỔ BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG

dao

Nguyễn Thị Anh Đào

Thạc sĩ | Trưởng bộ môn

thanhvan

Hoàng Thanh Vân

Thạc sĩ | Giảng viên

photo

Nguyễn Văn Toàn

Tiến sỹ | Phó trưởng Khoa

dotrang

Đỗ Thị Thu Trang

Thạc sĩ | Giảng viên

thu

Lê Thị Phương Thu

Thạc sĩ | Giảng viên

Minh

Trần Thị Hoàng Minh

Thạc sĩ | Giảng viên

CHUYÊN VIÊN

quyen

Chu Đỗ Quyên

default-author-image

Nguyễn Bích Quy