Trần Hương Lan


THÔNG TIN CÁ NHÂN

– Họ và tên : Trần Hương Lan

– Năm sinh: 1970

– Học hàm / học vị : Thạc sĩ

– Bộ môn: Thực hành tiếng

– Email: lancuong70@yahoo.com

lan

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 11.2015-Nay – Trưởng Khoa  Khoa Tiếng Pháp – Trường ĐHSP Hà Nội- Giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên
Tháng 9.2010 – Tháng 11.2015 – Phó trưởng Khoa  Khoa Tiếng Pháp – Trường ĐHSP Hà Nội- Giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên
Tháng 9.2004 – Tháng 9.2010 – Trưởng Bộ môn thực hành tiếng- Giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên
Tháng 9.1994– Tháng 9.2004 – Giảng viên bộ môn ngoại ngữ– Trường ĐHSP Hà Nội- Giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên không chuyên

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành

– Khả năng tự học của sinh viên

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

– Thực hành tiếng

– Hình thái và cú pháp tiếng Pháp

– Phạm trù ngữ pháp và cách sử dụng động từ tiếng Pháp

– Ngữ pháp cơ bản

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tháng 3.2014 –Tháng 8.2014 Học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường ĐH, CĐ tại Học viện quản lý giáo dục
Tháng 7.2010 –Tháng 8.2010 Thực tập tại CAVILAM – CH Pháp
Tháng 4.2007 –Tháng 6.2007 Học viên lớp bồi dưỡng “giáo dục học đại học” tại Học viện quản lý giáo dục
2001-2004 THẠC SĨ – Chuyên ngành Giảng dạy tiếng PhápTrường Đại học ngoại ngữ Hà Nội
Tháng 7.1997 – Tháng 9.1997 Thực tập tại trường Đại học Jean-Monnet – CH Pháp
1987-1992 CỬ NHÂN – Chuyên ngành Tiếng PhápTrường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG

  • Năm 2015 – Giấy khen của Đảng bộ khối các Trường Đại học và Cao đẳng vì đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền năm 2012-2014
  • Năm 2015 – Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học sư phạm
  • Năm 2014 – Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”  của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo của đất nước.
  • Năm 2014 – Giấy Khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa Tiếng Pháp.
  • Năm 2014- Giấy khen của Giám đốc Học viện quản lý giáo dục vì đã có thành tích trong học tập và đóng góp cho hoạt động chung của khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng, ban các trường đại học và cao đẳng.
  • Năm 2014 – Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học sư phạm
  • Năm 2014 – Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013
  • Năm 2013 – Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì đã có thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường.
  • Năm 2013 – Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học sư phạm
  • Năm 2009 – Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

GIÁO TRÌNH

– TRẦN HƯƠNG LAN, NGUYỄN T. ANH ĐÀO (2009) Recueil de textes (Giáo trình không chuyên dành cho nhóm xã hội)

– TRẦN HƯƠNG LAN, NGUYỄN T. ANH ĐÀO, HOÀNG THANH VÂN, TRƯƠNG T.THÚY, HÀ MINH PHƯƠNG, HOÀNG T. HỒNG VÂN, LÊ T. PHƯƠNG THU, ĐỖ T. THU TRANG (2011) Textes choisis

– TRẦN HƯƠNG LAN, HOÀNG THANH VÂN, NGUYỄN T. ANH ĐÀO, TRƯƠNG T.THÚY, HÀ MINH PHƯƠNG, HOÀNG T. HỒNG VÂN, LÊ T. PHƯƠNG THU, ĐỖ T. THU TRANG, NGUYỄN THU TRANG (2014)  Français en partage

– TRẦN HƯƠNG LAN, TRẦN HOÀI ANH (2007) Expression écrite 3

– TRẦN HƯƠNG LAN, TRẦN HOÀI ANH (2007) Expression écrite 4

– TRẦN HƯƠNG LAN, TRẦN HOÀI ANH (2007) Expression écrite 5

– NGUYỄN T. THU HƯỜNG, TRẦN HƯƠNG LAN, HOÀNG THANH VÂN, NGUYỄN T. ANH ĐÀO, TRƯƠNG T.THÚY, NGUYỄN VĂN TOÀN, TRỊNH T. THÙY DƯƠNG, TRẦN HOÀNG MINH (2009) Chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ

– TRẦN HƯƠNG LAN, HOÀNG THANH VÂN, NGUYỄN T. ANH ĐÀO, TRƯƠNG T.THÚY, HÀ MINH PHƯƠNG, HOÀNG HỒNG VÂN, LÊ T. PHƯƠNG THU, ĐỖ THU TRANG (2014) Chương trình giáo dục đại học” hệ Chính quy, ngành Sư phạm Tiếng Pháp

 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

– NGUYỄN T. THU HƯỜNG, TRẦN HƯƠNG LAN, HOÀNG THANH VÂN, LÊ T.HOÀNG (2008) Phân tích lỗi phát âm của sinh viên năm thứ nhất học tiếng Pháp trường ĐHSP và các giải pháp khắc phục

– TRẦN HƯƠNG LAN, TRẦN HOÀNG MINH (2011) So sánh đối chiếu dạng bị động trong tiếng Pháp và trong tiếng Việt

GỬI THƯ CHO TRẦN HƯƠNG LAN

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Về việc

Nội dung thư