2 SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


Xin chúc mừng 2 sinh viên Trần Trà My và Nguyễn Ánh Tuyết K70B đã đạt giải Khuyến Khích, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 với đề tài « Proposer un cahier d’accompagnement au cours de la production orale pour les étudiants de 3ème année du Département De Français-ENSH » (Xây dựng tài liệu hỗ trợ tự học kỹ năng nói tiếng pháp trình độ B2- Nghiên cứu dựa vào nhóm đối tượng: sinh viên năm thứ ba Khoa Tiếng Pháp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) dưới sự hướng dẫn của TS.Trịnh Thùy Dương.

IMG_0850IMG_0849

IMG_0848

NCKH bằng tiếng Pháp được viết chỉn chu, đầu tư tỉ mỉ và đánh giá cao về mặt áp dụng trong thực tiễn với đề xuất một cuốn sổ tay hướng dẫn học nói dành cho SV năm thứ 3.

Tóm tắt nghiên cứu: Dựa trên những khó khăn của sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Pháp trong khi học và luyện tập kĩ năng Nói theo giáo trình mà chúng tôi đã khảo sát được, chúng tôi đã đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học theo giáo trình với hy vọng cải thiện khả năng nói cho đối tượng này. Tài liệu hướng dẫn của chúng tôi cung cấp các bước chuẩn bị một bài thuyết trình, danh mục từ vựng tham khảo, cách khai thác bài đọc dẫn, triển khai ý tưởng và các bài nói tham khảo theo giáo trình. Đồng thời sinh viên cũng có thể mở rộng vốn kiến thức liên quan đến chủ đề bằng cách đọc các bài báo tham khảo mà chúng tôi đã chọn lọc. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin và phân tích dữ liệu. So với các nghiên cứu khác cùng liên quan đến cải thiện kỹ năng Nói ở trình độ B2, nghiên cứu của chúng tôi bám sát vào các chủ đề của chương trình học, đi theo tiến độ học tập của sinh viên và mở rộng những kiến thức trọng tâm liên quan đến chủ đề Nói trong chương trình học nhằm cung cấp cho sinh viên không chỉ kiến thức nền tảng về ngôn ngữ mà còn giúp định hướng về mặt chiến lược và kĩ thuật Nói.