Kết quả xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2021


Khoa Tiếng Pháp – Trường ĐHSPHN trân trọng thông báo kết qủa xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2021 đã được công bố trên website chính thức của Trường : https://ts2021.hnue.edu.vn/ketqua

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *