Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”


Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo quốc gia

“Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”.

1. Mục đích

Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, giảng viên ở các cơ sở đào tạo giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về: giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ; giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành năng lực người học; giảng dạy tích hợp trong các trường sư phạm.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận 4 chủ đề sau:

Chủ đề 1: Nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Chủ đề 2: Nâng cao năng lực đánh giá sinh viên và năng lực giảng dạy khoa học đánh giá cho giảng viên.

Chủ đề 3: Nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về giảng dạy tích hợp.

Chủ đề 4: Giảng viên các trường sư phạm với chương trình phổ thông mới.

3. Thành phần tham dự

– Đại biểu khách mời: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và 07 trường đại học sư phạm trọng điểm; ĐH Đồng Tháp, ĐH Qui Nhơn (khách mời).

– Các tác giả có báo cáo và viết bài cho Hội thảo.

– Đại biểu trong Trường: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên trong Trường.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: Dự kiến từ ngày 10 đến 11 tháng 10 năm 2015.

– Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

Số 459, đường Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) – 511 – 3841323, Fax: (84) – 511 – 3842 953.

5. Đăng ký tham dự và thể lệ gửi bài

Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban Biên tập sẽ được đăng trong Kỉ yếu của Hội thảo có mã số ISBN.

– Thời gian đăng kí và gửi báo cáo tóm tắt: trước 10/9/2015

– Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: trước 20/9/2015

– Thông báo chấp nhận báo cáo trước 01/10/2015

– Quy cách và thể lệ bài viết: Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa từng được công bố trên sách, báo và các tạp chí khác. Bài viết không quá 10 trang A4, được định dạng như sau: lề trái: 3 cm, lề phải: 2,5 cm, lề trên: 2 cm, lề dưới: 2 cm; font chữ Time New Roman, tiêu đề viết hoa cỡ chữ 11, nội dung cỡ chữ 12; giãn dòng 1,2; Tác giả chịu trách nhiệm chính ghi rõ họ tên, địa chỉ email và điện thoại liên lạc dưới dòng tên tác giả; Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự: Tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, trang.

6. Địa chỉ gửi bài

Tác giả đăng kí tài khoản Hội nghị tại website http://conf.ued.udn.vn/ht/113. Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn được gửi qua hệ thống website trên. Nếu không thể gửi được qua hệ thống, tác giả có thể đăng kí trực tiếp và gửi bài cho Hội nghị theo địa chỉ email: annguyenht@gmail.com; Điện thoại cố định: (84).511.6569179, di động: 0905915292.

7. Quyền lợi đại biểu tham dự Hội nghị

– Các đại biểu tham dự và các nhà khoa học có báo cáo được miễn lệ phí tham gia Hội thảo.

– Ban Tổ chức hỗ trợ ăn trưa và ăn tối trong thời gian diễn ra Hội thảo tại trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

8. Hỗ trợ thông tin

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận thường trực của Ban tổ chức Hội thảo:

TS. Nguyễn Bá Trung, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Điện thoại cố định: 0511. 3730908, di động: 0905188257

Thông tin về Hội thảo được cập nhật tại website: http://conf.ued.udn.vn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo đăng ký, tham dự, viết bài và báo cáo tại Hội thảo./.

Các tập tin đính kèm: (TB so 1.PDF);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *